Ko je najpreči da da ime djetetu ?

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava kome je šerijat dao najveće pravo pri odabiru imena djeteta.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: