Koliko razvoda može žena dati sebi ako ima punomoć muža ?

Vaše mišljenje