Ako čovjek prizna nemoral sa ženom strankinjom ?

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava da li će se izvršiti šerijatska kazna nad ženom ako čovjek prizna da je sa njom počinio blud, ili obratno.

Vaše mišljenje