Ako čovjek prizna nemoral sa ženom strankinjom ?

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava da li će se izvršiti šerijatska kazna nad ženom ako čovjek prizna da je sa njom počinio blud, ili obratno.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu
Vaše mišljenje