Da li je trudnoća neudate žene dokaz zinaluka ?

Vaše mišljenje