Izvršenje šerijatske kazne nad bolesnikom

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava da li će se izvršiti šerijatska kazna nad bolesnikom, i ako da, na koji način?

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu