Nasljedstvo djeteta u majčinoj utrobi

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava da li još nerođenom djetetu pripada nasljedstvo, i ako da, na koji način se vrši raspodjela nasljedstva.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu