Propis naslađivanja tijelom supruge prije iskupa

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava da li je čovjeku dozvoljeno naslađivanje tijelom supruge prije iskupa ili kefareta, nakon učinjenog zihara.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: