Validni izrazi zihara

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava koji su to izrazi koji su šerijatski validni da bi se nakon njihovog izgovaranja računao zihar.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: