Ako nemusliman počini nemoral ?

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava da li će se izvršiti šerijatska kazna nad nemuslimanom koji se nalazi pod islamskom vlašću, ako je počinio nemoral.

Download
Vaše mišljenje