Ako nemusliman počini nemoral ?

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava da li će se izvršiti šerijatska kazna nad nemuslimanom koji se nalazi pod islamskom vlašću, ako je počinio nemoral.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: