Spajanje više šerijatskih kazni za počinjeni nemoral

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava da li je dozvoljeno spojiti kaznu bičevanja i kaznu kamenovanja za počinjeni blud od strane oženjene osobe.

Vaše mišljenje