Saznaj da li ti Allah želi dobro !?

Opis

Na koji način Allah želi dobro Svome robu, i kako on to može primjetiti? Odgovor na ovo pitanje nam daje šejh Jusuf Barčić, Allah mu se smilovao, komentarišući 125. i 126. ajet sure El-En’am.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu