Šta rade predvodnici kufra ?

Opis

Komentarišući 123. i 124. ajet sure El-En’am daija nam u ovom audio klipu detaljnije pojašnjava zašto predvodnici kufra ne vjeruju i šta zapravo rade.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: