O muslimanu, reci nevjernicima...

Opis

U ovom audio klipu daija nam komentariše posljednje ajete sure El-En’am, gdje se Allah Uzvišeni obraća Poslaniku, alejhi selam, i govori mu šta ga kaže nevjernicima koji su ga odvraćali sa pravog puta. Ove iste riječi svaki musliman može i treba da kaže kada se nađe u sličnoj situaciji.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: