Da li smo svjesni Džehennema ?

Opis

U ovom audio klipu daija spominje jedan mali dio kazne koja čeka nevjernike u Džehennemu.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje