Završetak nevjernika na primjeru faraona

Opis

U ovom audio klipu daija komentariše ajete sure Eš-Šu’ara, u kojima Allah opisuje događaj uništenja faraona i vojske njegove.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: