Propis rukovanja sa ženama strankinjama

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava da li je dozvoljeno muškarcu rukovati se sa ženama kojima nije mahrem.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu