Opis

U ovom audio klipu daija spominje i objašnjava ruknove koje je potrebno ispuniti da bi zaklinjanje čovjeka na zabranu odnosa sa ženom određeni vremenski period bilo validno.

Vaše mišljenje