Akida Ehlu sunneta vel džema’ah

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava ko su Ehlu sunneh vel džema’ah, i kakvo je njihovo poimanje islama.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: