Akida Ehlu sunneta vel džema’ah

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava ko su Ehlu sunneh vel džema’ah, i kakvo je njihovo poimanje islama.

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje