Spoznaj Allaha kroz Kur’an

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava nekoliko ajeta iz Kur’ana u kojima Allah Uzvišeni govori o Sebi.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: