Znaj da Allahu nije ništa skriveno

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava nekoliko ajeta iz Kur’ana u kojima Allah Uzvišeni govori o Svome znanju.

Vaše mišljenje