Dokazi da se Allah Uzvišeni iznad Arša uzdigao

Opis

U ovom audio klipu daija spominje dokaze iz

Kur’ana i sunneta Allahova Poslanika, alejhi selam,

o tome da je Allah Uzvišeni na nebesima iznad Arša.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu