Da li će nevjernici polagati račun ?

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava da li će nevjernici polagati račun na Sudnjem danu.

Download
Vaše mišljenje