Ko će biti sačuvan polaganja računa na Sudnjem danu ?

Vaše mišljenje