Stav Ehlu sunneta spram predpostavljenih

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava odnos Ehlu sunneta vel džema’ah spram njihovih vođa i predpostavljenih.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: