Kako Ehlu sunneh vel džema’ah prakticiraju vjeru ?

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava kako, i na osnovu čega Ehlu sunneh vel džema’ah shvataju i prakticiraju vjeru.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu