Kako se sačuvati naroda nemarnog ?

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava kako muslimana treba da postupi kada vidi ljude, u društvu u kome živi, nemarne spram Allahovih propisa.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: