Ko je bio Džurejdž ?

Opis

U ovom audio klipu daija spominje priču o pobožnjaku od izraelćana, koji se zvao Džurejdž.

Download

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje