Vrijednost onoga ko pazi na vraćenu kćerku

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava i spominje hadise koji govore o vrijednosti onoga ko pazi na vraćenu kćerku, ili pušćenicu i slično.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: