Da li se iman povećava i smanjuje ?

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava stavove islamskih učenjaka po pitanju da li se vjerovanje u Allaha ili iman, povećava i smanjuje ili ne.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: