Ispravno vjerovanje u posljednju objavu

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava kako musliman, a i svi ljudi, treba da vjeruju u Kur’an, posljednu objavu čovječanstvu.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: