Djela kojima se zaslužuje šefa’at na Sudnjem danu

Opis

U ovom audio klipu daija spominje dijela kojima čovjek zaslužuje šefa’at ili zauzimanje onih kojima Allah to dozvoli, na Sudnjem danu.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje