Stražari Džehennema

Opis

U ovom audio klipu daija opisuje stražare Džehennema, i njihov razgovor sa njegovim stanovnicima.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: