Stražari Džehennema

Opis

U ovom audio klipu daija opisuje stražare Džehennema, i njihov razgovor sa njegovim stanovnicima.

Download

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje