Sunneti prilikom bacanja kamenčica na Mini

Opis

Ovaj audio klip objašnjava koje stvari je pohvalno činiti prilikom bacanja kamenčića na Mini, kao što su: da se kamenčići bacaju sa lijeve strane i desnom rukom, i da se nakon bacanja zadrži na nekim mjestima a na nekima se ne zadržava.

Vaše mišljenje