Allah određuje, a čovjek radi !

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava da li je ispravno pravdati griješenje, čovjekov nerad, i ne poduzimanje potrebnih priprema, Allahovom odredbom.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: