Da li je ispravno pravdati nevjerstvo kaderom ?

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava da li je ispravno pravdati nevjerstvo i griješenje kaderom, ili Allahovom odredbom?

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: