Da li je pokuđeno govoriti o kaderu ?

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava da li je dozvoljeno govoriti i raspravljati o kaderu, ili Allahovoj odredbi.

Download
Vaše mišljenje