Ispravno razumijevanja kadera

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava kako musliman treba da pojmi i razumije Allahov kader ili odredbu.

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje