• PDF

  Prijevod : Senad Muhić Revizija : Ersan Grahovac

  Jako lijep članak o načinu dočeka mjeseca ramazana uz spomen određenih dobrih djela čija je pritvrđenost u ovom mjesecu još veća.

 • DOC

  Ovaj kratki rad ima za cilj da edukuje muslimane i poduči ih vjerovanjima i idejama koje propagiraju zabludjele sekte, kako bi ih se sačuvali. Govor o ovome je posebno važan u današnjem vremenu kada je glas koji poziva zabludjelim idejama i vjerovanjima veoma raširen. Danas se, više nego ikada, knjige čiji autori pozivaju ka vjerovanju ši’ija dvanaestoimamija, šire na razne načine i zato postoji potreba da se ukaže na neispravnost njihovih ideja i ubjeđenja koja su tako dugo skrivali od javnosti ne štedeći pri tome trud.

 • PDF

  Ova knjiga sadrži sažeto objašnjenje vjerovanja jednog muslimana, uz navođenje dokaza iz Kur’ana i Sunneta za svaki postulat tog vjerovanja.

 • PDF

  Revizija : Senad Crnkić Revizija : Ersan Grahovac

  Ova knjiga sadrži govor o velikom broju adaba i karakternih osobina kojima se treba okititi svaki musliman, a za kojima je u potrebi u svom svakodnevnom životu. Za svako poglavlje spomenuti su dokazi iz Kur’ana i Sunneta.

 • PDF

  U ovoj knjizi se obrađuje trideset savremenih pitanja vezanih za post.

 • PDF

  Ova knjižica kroz osamnaest lekcija obrađuje temeljne postulate i propise islama koje treba znati musliman, kao što su: • Ruknovi (stubovi) islama • Ruknovi imana • Podjela tevhida (monoteizma) i širka (mnogoboštva) • Šartovi namaza • Ruknovi (sastavni dijelovi) namaza • Vadžibi namaza • Namaski sunneti • Stvari koje kvare namaz • Šartovi abdesta • Ruknovi abdesta • Stvari koje kvare abdest • Kićenje lijepim karakternim osobinama • Kićenje islamskim bontonom • Upozorenje na širk i neke vrste velikih grijeha • Priprema umrlog, klanjanje dženaze i ukop.

 • Naučni vodič Bosanski

  PDF

  Autor : Abdul-Aziz es-Sedhan Prijevod : Senad Muhić Revizija : Ersan Grahovac

  Autor u ovoj knjizi obrađuje razne propise, adabe, mudrosti, pouke i koristi vezane za sve oblasti islamskih nauka: akaid, fikh, hadis, zuhd, rekaik, adab i dr.

 • PDF

  Autor u ovom članku čitaoca uvodi u jednu od najbitnijih tema islamskog vjerovanja, a to je tevhidur-rububijje, ili vjerovanje u Allahovu jednoću u stvaranju. Temu obrađuje kroz sljedeće tačke: - Pojašnjenje definicije i značenja tevhidur-rububijeh - Allahove jednoće u gospodarenju; - Pojašnjenje značenja riječi: „Rabb“ - Gospodar; - Različiti naziv za ovu vrstu tevhida; - Dokazi za ovu vrstu tevhida; - Negiranje Allahovog gospodarstva; - Vrste Allahovog gospodarstva nad Njegovim robovima; - Tevhidur-rububijeh nije krajnji cilj u tevhidu; - Neki plodovi ovog tevhida i neke njegove koristi; - Šta je suprotno tevhidur-rubijeh? - Sekte koje su učinile širk u ovoj vrsti tevhida.

 • PDF

  Svako ko imalo vodi računa o nauci o islamskom vjerovanju – `akidi, zna koliko je bitan tevhidul-uluhijeh – vjerovanje u Allahovu jednoću u božanstvenosti. Taj tevhid se naziva i tevhidul-ibade - vjerovanje u Allahovo isključivo pravo da bude obožavan. Ibadet je cilj kojim je Allah zadovoljan za Svoje robove i to je vrhovni i najuzvišeniji cilj kojim se u konačnici ostvaruje Allahovo zadovoljstvo i Njega Uzvišenog ljubav. Zbog njega stvoreni Džennet i Džehennem, zbog njega je poveden džihad među vjernicima i nevjernicima, i zbog njega su objavljenje knjige i poslati poslanici. Zatim, ova vrsta tevhida je bio ono u što su pozivali svi poslanici i vjerovjesnici i oni koji su se zaputili njihovim stazama od učenjaka, da`ija i dobročinitelja. Naredne stranice će govoriti o tevhidul-uluhijjeh na osnovu slijedećih tačaka: - Definicija i pojašnjenje značenje tevhidul-uluhijeh; - Drugi nazivi za ovu vrstu tevhida; - Bitnost ove vrste tevhida; - Dokazi za ovu vrstu tevhida i njegovi ruknovi; - Pojašnjenje definicije `ibadeta jezički i šerijatski; - Razlika između `ibadeta i tevhidul-`ibadeta; - Kada `ibadet biva prihvaćen? - Važnost iskrenosti i slijeđenja Sunneta; - Ruknovi `ibadeta; - Koje treba da preovladava: nada ili strah? - Strah koji je obavezan i strah koji je pohvalan; - Vrste i oblici `ibadeta; - Obožavanje Allaha od strane stvorenja; - Blagodatii tevhidul-uluhijeh; - Razlozi zbog kojih se povećava tevhid u srcu; - Načini pozivanja u tevhidul-ulujijeh u časnom Kur`anu; - Povezanost tevhidul-uluhijeh sa tevhidur-rububijeh kroz časni Kur`an; - Šta je suprotno tevhidul-uluhijeh? - Sekte koje su učinile širk u tevhidul-uluhijeh.

 • PDF

  Ova knjižica uvaženog šejha Abdul-Aziza et-Tarifija je odgovor na traženje skupine muslimana iz mubarek Šama da im šejh napiše sažetak osnova islamskog vjerovanja. Šejh je u njoj obuhvatio temljne principe islamskog vjerovanja koje je iznio na lahak i razumljiv način, što je pogodno širim masama muslimana.

 • PDF

  Autor : Ahmed b. Osman El-Mezjed Prijevod : Senad Muhić Revizija : Senad Crnkić Revizija : Ersan Grahovac

  Ova knjiga, koju je autor pisao tri godine, je plod naučnih skupova na kojima je učestovao u Britaniji, Njemačkoj, Austriji, Danskoj i Švedskoj, a cilj tih skupova bio je predstavljanje Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i njegova života.

 • PDF

  Ovo djelo nam daje veoma korisne smjernice za korišćenje interneta kojih se treba pridržavati svaki vjernik, kako bi ubirao korisne plodove interneta, a klonio se njegovih opasnosti.

 • PDF

  Prijevod : Senad Muhić Revizija : Ersan Grahovac

  Ovo djelo nas, u kratkim crtama, upoznaje sa najvažnijim porukama koje nam šalje svaki od trideset kur’anskih dijelova i temama o kojima se u tim dijelovima govori.

 • PDF

  Revizija : Ersan Grahovac

  Ova knjižica odražava dijalog u kojem vidimo stav mnogih profesora filozofije, ali i drugih nauka, širom svijeta, prema vjeri. Oni, puni sebe i zadivljeni svojim mišljenjem, pokušavaju pokazati svoju intelektualnu plitkost, koju smatraju dubinom i superiornošću, nad slabašnim učenicima i studentima. Nažalost, u mnogim slučajevima se ne javi neki student ko bi takvog profesora spustio na zemlju, kao u što je uradio student u ovom dijalogu.

 • PDF

  Autor : Usama b. Gurm el-Gamidi Prijevod : Senad Muhić Revizija : Ersan Grahovac

  Ovo je knjiga koja nam govori o vrijednosti posjete bolesnika, ponašanju bolesnika, načinu posjete bolesnika, o propisima oporuke koju čovjek ostavlja iza sebe da se ispuni ako preseli, zatim nam govori o znakovima samrti, ponašanju onih koji prisustvuju nečijoj samrti, stvarima o kojima treba povesti računa prilikom smrtnog časa, zatim o znakovima smrti, šta je propisano prisutnima nakon što osoba preseli, postupcima koji su zabranjeni bližoj rodbini preminulog, znakovima lijepog i lošeg završetka, zatim o propisima gasuljenja i umotavanja u ćefine, propisima vezanim za dženaze namaz, i za nošenje i ukopavanje mejta, zatim o propisima vezanim za posjetu mezarima. Pri tom je svako poglavlje propraćeno korisnim fetvama savremenih učenjaka vezanim za to poglavlje.

 • PDF

  Autor : Nadži b. Ibrahim el Arfedž Prijevod : Ersan Grahovac Revizija : Senad Muhić Revizija : Hakija Kanurić Revizija : Ersan Grahovac

  Ova knjiga je, prije svega, posvećena sljedbenicima Knjige, pozivajući ih na okupljanje oko zajedničke riječi – monoteizma, i raspravljajući o pitanjima kao što su: 1. Kakva je priroda Boga u kršćanstvu? 2. Da li je Bog jedan ili trojica? 3. Da li je Isus isto što i Bog? 4. Da li je Isus Bog ili dio Boga? 5. Da li je Isus sin čovječiji ili sin Božiji? 6. Ko je Isus?

 • PDF

  Autor : Nadži b. Ibrahim el Arfedž Prijevod : Senad Muhić Revizija : Hakija Kanurić Revizija : Ersan Grahovac

  Ova knjiga govori o jedinstvenoj poruci monoteizma kojom su svi vjerovjesnici pozivali svoje narode, noseći je kroz historiju, od vremena Adema, alejhisselam, sve do Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

 • PDF

  Autor : Salih b. Fevzan el-Fevzan Prijevod : Senad Muhić Revizija : Hakija Kanurić Revizija : Ersan Grahovac

  Ova knjiga govori o propisima vezanim za odnos muslimana prema nemuslimanima u ratu i miru, objašnjavajući univerzalne principe kojih se musliman treba pridržavati u svom ophođenju prema nevjernicima, pozivanju u islam i predstavljanju islama drugima.

 • PDF

  Ova knjiga sažeto govori o značenju tevhida, njegovim vrstama, fadiletima, zatim o uslovima njegovog prihvatanja i stubovima na kojima on počiva, o stvarima koje te stubove ruše, te onome što spoznaja tevhida iziskuje.

Stranica : 1 - Od : 1
Vaše mišljenje