• MP3

  Predavač : Ebu-Hind el-M’utesim Revizija : Sedad Mandžuka

  Od bitnih stvari po pitanju shvatanja probema nazadovanja u imanu te predstava mogućeg liječenja jeste ubjeđenje da iman raste i opada, i to je od akide Ehlis-sunneta vel-džemata. Dakle, iman je govor jezikom, ubjeđenje srcem, rad ekstremima, raste pokornošću te opada griješenjem.

 • MP3

  Predavač : Ebu-Hind el-M’utesim Revizija : Sedad Mandžuka

  Iman i vjerovanje u Allaha Uzvišenog je osnova vjere, te prva obaveza jednog insana. Na ovom ruknu se zasnivaju ostali ruknovi imana, jer nije ispravan iman nekog u ostale ruknove osim poslije vjerovanja u Njega Uzvišenog.

 • MP3

  Predavač : Ebu-Hind el-M’utesim Revizija : Sedad Mandžuka

  Kurban bajram je od posebnosti ovog Ummeta i od jasnih vanjskih znakova vjere Islama, te zbog toga treba da mu damo pažnju koju zaslužuje. Zato vam prestavljamo nekoliko adaba i propisa koje je lijepo raditi za Kurban bajram.

Stranica : 1 - Od : 1
Vaše mišljenje