• PDF

  Pisac : Ala’ Bekr Prijevod : Mersed Suljkanović Revizija : Ersan Grahovac

  Autor u ovom članku, sažeto, kroz nekoliko tačaka dokazuje ispravnost dokazivanja ahad hadisima u akidetskim i fikhskim pitanjima, navodeći do čega sve vodi ubjeđenje da se ahad hadisi ne prihvataju u akidi.

 • PDF

  Prijevod : Mersed Suljkanović Revizija : Fejzo Radončić

  Knjiga u sebi sadrži mnoge dijelove iz Kur’ana koji opisuju Merjemino i Isaovo rođenje, period djetinjstva, lijepe osobine, opis njihovih ličnosti, čudesno rođenje Isaa, mudzize koje je činio, događaji sa havarijunima (apostolima), kao i o njegovom ponovnom dolasku pred kraj svijeta, i još mnoge druge djetalje koji se nalazje u posljednjoj Allahovoj Objavi Kur’anu.

 • PDF

  Svako ko imalo vodi računa o nauci o islamskom vjerovanju – `akidi, zna koliko je bitan tevhidul-uluhijeh – vjerovanje u Allahovu jednoću u božanstvenosti. Taj tevhid se naziva i tevhidul-ibade - vjerovanje u Allahovo isključivo pravo da bude obožavan. Ibadet je cilj kojim je Allah zadovoljan za Svoje robove i to je vrhovni i najuzvišeniji cilj kojim se u konačnici ostvaruje Allahovo zadovoljstvo i Njega Uzvišenog ljubav. Zbog njega stvoreni Džennet i Džehennem, zbog njega je poveden džihad među vjernicima i nevjernicima, i zbog njega su objavljenje knjige i poslati poslanici. Zatim, ova vrsta tevhida je bio ono u što su pozivali svi poslanici i vjerovjesnici i oni koji su se zaputili njihovim stazama od učenjaka, da`ija i dobročinitelja. Naredne stranice će govoriti o tevhidul-uluhijjeh na osnovu slijedećih tačaka: - Definicija i pojašnjenje značenje tevhidul-uluhijeh; - Drugi nazivi za ovu vrstu tevhida; - Bitnost ove vrste tevhida; - Dokazi za ovu vrstu tevhida i njegovi ruknovi; - Pojašnjenje definicije `ibadeta jezički i šerijatski; - Razlika između `ibadeta i tevhidul-`ibadeta; - Kada `ibadet biva prihvaćen? - Važnost iskrenosti i slijeđenja Sunneta; - Ruknovi `ibadeta; - Koje treba da preovladava: nada ili strah? - Strah koji je obavezan i strah koji je pohvalan; - Vrste i oblici `ibadeta; - Obožavanje Allaha od strane stvorenja; - Blagodatii tevhidul-uluhijeh; - Razlozi zbog kojih se povećava tevhid u srcu; - Načini pozivanja u tevhidul-ulujijeh u časnom Kur`anu; - Povezanost tevhidul-uluhijeh sa tevhidur-rububijeh kroz časni Kur`an; - Šta je suprotno tevhidul-uluhijeh? - Sekte koje su učinile širk u tevhidul-uluhijeh.

 • PDF

  Autor u ovom članku čitaoca uvodi u jednu od najbitnijih tema islamskog vjerovanja, a to je tevhidur-rububijje, ili vjerovanje u Allahovu jednoću u stvaranju. Temu obrađuje kroz sljedeće tačke: - Pojašnjenje definicije i značenja tevhidur-rububijeh - Allahove jednoće u gospodarenju; - Pojašnjenje značenja riječi: „Rabb“ - Gospodar; - Različiti naziv za ovu vrstu tevhida; - Dokazi za ovu vrstu tevhida; - Negiranje Allahovog gospodarstva; - Vrste Allahovog gospodarstva nad Njegovim robovima; - Tevhidur-rububijeh nije krajnji cilj u tevhidu; - Neki plodovi ovog tevhida i neke njegove koristi; - Šta je suprotno tevhidur-rubijeh? - Sekte koje su učinile širk u ovoj vrsti tevhida.

 • Islam je... Bosanski

  PDF

  Autor : Pit Seda Prijevod : Mersed Suljkanović Revizija : Irfan Klica

  Fantastična knjiga za svakog nemuslimana i muslimana. Pisac na jasan i inteligentan način objašnjava različite aspekte islama, predstavljajući prava i istinska učenja koja nosi islam.

 • PDF

  Ova knjižica kroz osamnaest lekcija obrađuje temeljne postulate i propise islama koje treba znati musliman, kao što su: • Ruknovi (stubovi) islama • Ruknovi imana • Podjela tevhida (monoteizma) i širka (mnogoboštva) • Šartovi namaza • Ruknovi (sastavni dijelovi) namaza • Vadžibi namaza • Namaski sunneti • Stvari koje kvare namaz • Šartovi abdesta • Ruknovi abdesta • Stvari koje kvare abdest • Kićenje lijepim karakternim osobinama • Kićenje islamskim bontonom • Upozorenje na širk i neke vrste velikih grijeha • Priprema umrlog, klanjanje dženaze i ukop.

 • Šta je islam? Bosanski

  PDF

  Autor : Pjer Fogel Prijevod : Mersed Suljkanović Revizija : Irfan Klica

  Šta je Islam? Knjiga je vrlo interesantna i prikladna za nemuslimane, pruža bitne informacije koje se tiču islama i muslimana, kao i smisao ovog života.

 • PDF

  Da li je obavezna poslušnost vladaru koji ne sudi po Allahovog Knjizi i Sunnetu Allahovog Poslanika, sallallahu `alejhi ve sellem?

 • PDF

  Čuo sam od nekih koji kažu: „Ahād hadisi (tj. svi hadisi koji nisu mutevatir) se ne koriste u akidetskim pitanjima jer takvi hadisi su na stepenu pretpostavke i nemaju stepen čvrstog uvjernja.“, pa šta je vaš odgovor na ovo?

 • PDF

  Da li je mudrost ljubljenja Crnog kamena u tome da se njime traži bereket?

 • PDF

  Kada čovjek kaže drugome: „Prouči nešto na ovaj uređaj kako bi proradio.“, ili „Jer si proučio na ovaj uređaj ne radi.“, sa ciljem ismijavanja, da li se u tom slučaju takav govor ubraja u ismijavanje sa ajetima ili je to ismijavanje sa osobom? I koja su pravila prilikom određivanja oblika ismijavanja? Allah vas sačuvao.

 • PDF

  U kojem slučaju Allah prima dobra djela od roba i koji su uslovi da bi djelo bilo ispravno i primljeno kod Uzvišenog Allaha?

 • video-shot

  PDF

  Prijevod : Mersed Suljkanović Revizija : Senad Crnkić

  Djelo "Tri osnovna temelja" spada u najjednostavnija, ali ipak najbitnija, djela iz islamske akide. Osnova ovog djela predstavljaju tri pitanja o kojima će svaki čovjek biti pitan u kaburu: "Ko je tvoj Gospodar? Koja ti je vjera? Ko ti je poslanik?". Pred vama se nalazi letak u kojem na pojednostavljen način možete vidjeti skraćeni prikaz ovog bitnog djela islamske literature, olakšavajući sebi time razumijevanje i pamćenje ove kratke knjižice.

 • video-shot

  MP4

  Prijevod : Fejzo Radončić Revizija : Mersed Suljkanović

  Video koji je posvećen svakom čovjeku, bez obzira da li on bio kršćanin, židov, budista ili hindus. Video razumnim dokazima obrađuje temu: "Da li si ubijeđen u ispravnost svoje vjere?"

Stranica : 1 - Od : 1
Vaše mišljenje