Opis

Knjiga koja ima za cilj dvije stvari:
- da ukaže vjerniku na djela koja će ga dovesti do Dženneta i
- da da tačan i precizan opis, zasnovak na Kur’anu i sunnetu, užitaka koje će imati vjernik u Džennetu.

Vaše mišljenje