Da li postoji istina?

Opis

Da li postoji istina? Da li postoji pravi put? Zašto bismo pretpostavili da ne postojimo uzalud? Koji je to pravi put? Koja je svrha života?

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: