Allahova jednoća u božanstvenosti

Opis

Svako ko imalo vodi računa o nauci o islamskom vjerovanju – `akidi, zna koliko je bitan tevhidul-uluhijeh – vjerovanje u Allahovu jednoću u božanstvenosti. Taj tevhid se naziva i tevhidul-ibade - vjerovanje u Allahovo isključivo pravo da bude obožavan. Ibadet je cilj kojim je Allah zadovoljan za Svoje robove i to je vrhovni i najuzvišeniji cilj kojim se u konačnici ostvaruje Allahovo zadovoljstvo i Njega Uzvišenog ljubav. Zbog njega stvoreni Džennet i Džehennem, zbog njega je poveden džihad među vjernicima i nevjernicima, i zbog njega su objavljenje knjige i poslati poslanici. Zatim, ova vrsta tevhida je bio ono u što su pozivali svi poslanici i vjerovjesnici i oni koji su se zaputili njihovim stazama od učenjaka, da`ija i dobročinitelja.
Naredne stranice će govoriti o tevhidul-uluhijjeh na osnovu slijedećih tačaka:
- Definicija i pojašnjenje značenje tevhidul-uluhijeh;
- Drugi nazivi za ovu vrstu tevhida;
- Bitnost ove vrste tevhida;
- Dokazi za ovu vrstu tevhida i njegovi ruknovi;
- Pojašnjenje definicije `ibadeta jezički i šerijatski;
- Razlika između `ibadeta i tevhidul-`ibadeta;
- Kada `ibadet biva prihvaćen?
- Važnost iskrenosti i slijeđenja Sunneta;
- Ruknovi `ibadeta;
- Koje treba da preovladava: nada ili strah?
- Strah koji je obavezan i strah koji je pohvalan;
- Vrste i oblici `ibadeta;
- Obožavanje Allaha od strane stvorenja;
- Blagodatii tevhidul-uluhijeh;
- Razlozi zbog kojih se povećava tevhid u srcu;
- Načini pozivanja u tevhidul-ulujijeh u časnom Kur`anu;
- Povezanost tevhidul-uluhijeh sa tevhidur-rububijeh kroz časni Kur`an;
- Šta je suprotno tevhidul-uluhijeh?
- Sekte koje su učinile širk u tevhidul-uluhijeh.

Download

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje