Opis

Neka je hvala Allahu koji je poslao Muhammeda, alejhis selam, kao donosioca radosnih vijesti i onoga koji opominje, pozivača ka Allahu, uz Njegovu dozvolu, i svjetlost upute. Koji je odlikovao ashabe i počastio ih mnogim dobrima. Pa neka je stalni i najveći salavat i selam na Muhammeda, njegovu porodicu i ashabe.
A zatim: Ovo djelo sam napisao kao odgovor na napade pojedinaca kojie je Šejtan obmanuo i na stranputicu ih odveo. Pitanje udaranja žena je potegnuto na mnogim nivoima. Pa vidiomo mnoge internet portale kako daju svoja mišljenja bez znanja i promišljenosti. A neprijatelji Islama su poduzeli sva moguća sredstva pa i neistinit govor i podvale koje se sa istinom ne mogu složiti ni u osnovi ni u ograncima.
Želim ovim djelom da čitaocima predstavim stav Islama po pitanju udaranja žena. Da bi se ukazala razlika Islama od drugih religija, po ovom pitanju. Jer je Islam jedina vjera koja decidno naglašava zabranu udaranja žena bile one mlade ili stare.
Pred vama je detaljno pojašnjenje pa sami donesite sud, nakon čitanja i razmišljanja.

Vaše mišljenje