• PDF

  Ova knjiga sadrži sažeto objašnjenje vjerovanja jednog muslimana, uz navođenje dokaza iz Kur’ana i Sunneta za svaki postulat tog vjerovanja.

 • PDF

  Revizija : Senad Crnkić Revizija : Ersan Grahovac

  Ova knjiga sadrži govor o velikom broju adaba i karakternih osobina kojima se treba okititi svaki musliman, a za kojima je u potrebi u svom svakodnevnom životu. Za svako poglavlje spomenuti su dokazi iz Kur’ana i Sunneta.

 • PDF

  Autor : Fevzi El-Gudajri Prijevod : Ervin Sinanović Revizija : Irfan Klica

  Ovo je veoma važna knjiga koja govori o bitnim temama koje su pogrešno shvaćene a koje se u javnosti konstantno dovode u pitanje od strane različitih mislilaca i orijentalista. „Zbog čega je Allahov Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, oženio Aišu dok je još bila dete?“ Autor nam jasno ukazuje da su skrivene namjere orijentalista bile rušenje ugleda i umanjivanje značaja ličnosti poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Ako je ta vrsta braka u tom vremenu bila problematična – zašto to nisu njegovi najveći neprijatelji u njegovom vremenu iskoristili kao sredstvo protiv njega? Pisac također ukazuje na proširenost i prihvatljivost sličnih brakova i kod evropskih kraljeva i vladara iz tog vremena pa čak i vijekovima kasnije u svim krajevima svijeta.

 • Islam je... Bosanski

  PDF

  Autor : Pit Seda Prijevod : Mersed Suljkanović Revizija : Irfan Klica

  Fantastična knjiga za svakog nemuslimana i muslimana. Pisac na jasan i inteligentan način objašnjava različite aspekte islama, predstavljajući prava i istinska učenja koja nosi islam.

 • PDF

  Revizija : Senad Muhić

  Ova knjiga na veoma jednostavan način pojašnjava način pisanja i izgovor arapskih slova i brojeva .

 • PDF

  Autor : Bilal Filips Prijevod : Fejzo Radončić Revizija : Irfan Klica

  Ova knjiga sadrži: kratko objašnjenje o islamskoj vjeri, i da je to jedina ispravna vjera koja je primljena kod Uzvišenog Allaha; prikaz ostalih vjera i objašnjenje ništavnosti istih; istinu o Isusu (Isau) i njegovoj majci, alejhimasselam; univerzalnost islama i mudrost stvaranja.

 • PDF

  U ovoj knjizi, autor nam na svoj način objašnjava svoje iskustvo i iskustvo drugih ljudi koji su pažljivi prema svojim majkama, i predlaže nam 150. savjeta kako da popravimo odnos prema našim najdražim bićima, prema našim majkama, i kako da budemo pažljiviji prema njima. Toplo vam preporučujem ovu knjigu koja će vam probuditi zaboravljena osjećanja i podstaći vas na dobročinstvo majci...

 • Šta je islam? Bosanski

  PDF

  Autor : Pjer Fogel Prijevod : Mersed Suljkanović Revizija : Irfan Klica

  Šta je Islam? Knjiga je vrlo interesantna i prikladna za nemuslimane, pruža bitne informacije koje se tiču islama i muslimana, kao i smisao ovog života.

 • PDF

  Neka je hvala Allahu koji je poslao Muhammeda, alejhis selam, kao donosioca radosnih vijesti i onoga koji opominje, pozivača ka Allahu, uz Njegovu dozvolu, i svjetlost upute. Koji je odlikovao ashabe i počastio ih mnogim dobrima. Pa neka je stalni i najveći salavat i selam na Muhammeda, njegovu porodicu i ashabe. A zatim: Ovo djelo sam napisao kao odgovor na napade pojedinaca kojie je Šejtan obmanuo i na stranputicu ih odveo. Pitanje udaranja žena je potegnuto na mnogim nivoima. Pa vidiomo mnoge internet portale kako daju svoja mišljenja bez znanja i promišljenosti. A neprijatelji Islama su poduzeli sva moguća sredstva pa i neistinit govor i podvale koje se sa istinom ne mogu složiti ni u osnovi ni u ograncima. Želim ovim djelom da čitaocima predstavim stav Islama po pitanju udaranja žena. Da bi se ukazala razlika Islama od drugih religija, po ovom pitanju. Jer je Islam jedina vjera koja decidno naglašava zabranu udaranja žena bile one mlade ili stare. Pred vama je detaljno pojašnjenje pa sami donesite sud, nakon čitanja i razmišljanja.

 • PDF

  U ovoj knjizi se obrađuje trideset savremenih pitanja vezanih za post.

 • PDF

  Ova knjižica kroz osamnaest lekcija obrađuje temeljne postulate i propise islama koje treba znati musliman, kao što su: • Ruknovi (stubovi) islama • Ruknovi imana • Podjela tevhida (monoteizma) i širka (mnogoboštva) • Šartovi namaza • Ruknovi (sastavni dijelovi) namaza • Vadžibi namaza • Namaski sunneti • Stvari koje kvare namaz • Šartovi abdesta • Ruknovi abdesta • Stvari koje kvare abdest • Kićenje lijepim karakternim osobinama • Kićenje islamskim bontonom • Upozorenje na širk i neke vrste velikih grijeha • Priprema umrlog, klanjanje dženaze i ukop.

 • Naučni vodič Bosanski

  PDF

  Autor : Abdul-Aziz es-Sedhan Prijevod : Senad Muhić Revizija : Ersan Grahovac

  Autor u ovoj knjizi obrađuje razne propise, adabe, mudrosti, pouke i koristi vezane za sve oblasti islamskih nauka: akaid, fikh, hadis, zuhd, rekaik, adab i dr.

 • PDF

  Autor u ovom članku čitaoca uvodi u jednu od najbitnijih tema islamskog vjerovanja, a to je tevhidur-rububijje, ili vjerovanje u Allahovu jednoću u stvaranju. Temu obrađuje kroz sljedeće tačke: - Pojašnjenje definicije i značenja tevhidur-rububijeh - Allahove jednoće u gospodarenju; - Pojašnjenje značenja riječi: „Rabb“ - Gospodar; - Različiti naziv za ovu vrstu tevhida; - Dokazi za ovu vrstu tevhida; - Negiranje Allahovog gospodarstva; - Vrste Allahovog gospodarstva nad Njegovim robovima; - Tevhidur-rububijeh nije krajnji cilj u tevhidu; - Neki plodovi ovog tevhida i neke njegove koristi; - Šta je suprotno tevhidur-rubijeh? - Sekte koje su učinile širk u ovoj vrsti tevhida.

 • PDF

  Svako ko imalo vodi računa o nauci o islamskom vjerovanju – `akidi, zna koliko je bitan tevhidul-uluhijeh – vjerovanje u Allahovu jednoću u božanstvenosti. Taj tevhid se naziva i tevhidul-ibade - vjerovanje u Allahovo isključivo pravo da bude obožavan. Ibadet je cilj kojim je Allah zadovoljan za Svoje robove i to je vrhovni i najuzvišeniji cilj kojim se u konačnici ostvaruje Allahovo zadovoljstvo i Njega Uzvišenog ljubav. Zbog njega stvoreni Džennet i Džehennem, zbog njega je poveden džihad među vjernicima i nevjernicima, i zbog njega su objavljenje knjige i poslati poslanici. Zatim, ova vrsta tevhida je bio ono u što su pozivali svi poslanici i vjerovjesnici i oni koji su se zaputili njihovim stazama od učenjaka, da`ija i dobročinitelja. Naredne stranice će govoriti o tevhidul-uluhijjeh na osnovu slijedećih tačaka: - Definicija i pojašnjenje značenje tevhidul-uluhijeh; - Drugi nazivi za ovu vrstu tevhida; - Bitnost ove vrste tevhida; - Dokazi za ovu vrstu tevhida i njegovi ruknovi; - Pojašnjenje definicije `ibadeta jezički i šerijatski; - Razlika između `ibadeta i tevhidul-`ibadeta; - Kada `ibadet biva prihvaćen? - Važnost iskrenosti i slijeđenja Sunneta; - Ruknovi `ibadeta; - Koje treba da preovladava: nada ili strah? - Strah koji je obavezan i strah koji je pohvalan; - Vrste i oblici `ibadeta; - Obožavanje Allaha od strane stvorenja; - Blagodatii tevhidul-uluhijeh; - Razlozi zbog kojih se povećava tevhid u srcu; - Načini pozivanja u tevhidul-ulujijeh u časnom Kur`anu; - Povezanost tevhidul-uluhijeh sa tevhidur-rububijeh kroz časni Kur`an; - Šta je suprotno tevhidul-uluhijeh? - Sekte koje su učinile širk u tevhidul-uluhijeh.

 • PDF

  Ova knjižica uvaženog šejha Abdul-Aziza et-Tarifija je odgovor na traženje skupine muslimana iz mubarek Šama da im šejh napiše sažetak osnova islamskog vjerovanja. Šejh je u njoj obuhvatio temljne principe islamskog vjerovanja koje je iznio na lahak i razumljiv način, što je pogodno širim masama muslimana.

 • PDF

  Autor : Ahmed b. Osman El-Mezjed Prijevod : Senad Muhić Revizija : Senad Crnkić Revizija : Ersan Grahovac

  Ova knjiga, koju je autor pisao tri godine, je plod naučnih skupova na kojima je učestovao u Britaniji, Njemačkoj, Austriji, Danskoj i Švedskoj, a cilj tih skupova bio je predstavljanje Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i njegova života.

 • PDF

  Ovo djelo nam daje veoma korisne smjernice za korišćenje interneta kojih se treba pridržavati svaki vjernik, kako bi ubirao korisne plodove interneta, a klonio se njegovih opasnosti.

 • PDF

  Prijevod : Senad Muhić Revizija : Ersan Grahovac

  Ovo djelo nas, u kratkim crtama, upoznaje sa najvažnijim porukama koje nam šalje svaki od trideset kur’anskih dijelova i temama o kojima se u tim dijelovima govori.

 • PDF

  Revizija : Ersan Grahovac

  Ova knjižica odražava dijalog u kojem vidimo stav mnogih profesora filozofije, ali i drugih nauka, širom svijeta, prema vjeri. Oni, puni sebe i zadivljeni svojim mišljenjem, pokušavaju pokazati svoju intelektualnu plitkost, koju smatraju dubinom i superiornošću, nad slabašnim učenicima i studentima. Nažalost, u mnogim slučajevima se ne javi neki student ko bi takvog profesora spustio na zemlju, kao u što je uradio student u ovom dijalogu.

 • PDF

  Autor : Usama b. Gurm el-Gamidi Prijevod : Senad Muhić Revizija : Ersan Grahovac

  Ovo je knjiga koja nam govori o vrijednosti posjete bolesnika, ponašanju bolesnika, načinu posjete bolesnika, o propisima oporuke koju čovjek ostavlja iza sebe da se ispuni ako preseli, zatim nam govori o znakovima samrti, ponašanju onih koji prisustvuju nečijoj samrti, stvarima o kojima treba povesti računa prilikom smrtnog časa, zatim o znakovima smrti, šta je propisano prisutnima nakon što osoba preseli, postupcima koji su zabranjeni bližoj rodbini preminulog, znakovima lijepog i lošeg završetka, zatim o propisima gasuljenja i umotavanja u ćefine, propisima vezanim za dženaze namaz, i za nošenje i ukopavanje mejta, zatim o propisima vezanim za posjetu mezarima. Pri tom je svako poglavlje propraćeno korisnim fetvama savremenih učenjaka vezanim za to poglavlje.

Vaše mišljenje