Naučna klasifikacija

 • MP3

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Predavanje o ahlaku i edebu kojim treba da se okiti svako od nas. Molimo Allaha da nas učini predvodnicima u tome. Amin.

 • Pravednost Bosanski

  MP3

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Uzvišeni Stvoritelj, Allah, tebareke ve ta’ala, naredio je čovjeku, strogom obavezom da bude pravedan. Na pravdi sagradio je nebesa i Zemlju, na pravdi objavio je Svoju vjeru, na pravdi sudiće ljudima na Dan velikog skupa. Pravda je princip koji je temelj islama.

 • MP3

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Zaista je od najvećih ibadeta pomiriti dva brata muslimana. Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Hoćete li da vas obavijestim o nečemu vrednijem od stepena namaza i posta i sadake?”, upitao je Poslanik ashabe. “Naravno da hoćemo, Allahov Poslaniče!”, rekoše. “Izmirenje ljudima, jer doista je zavađanje ljudi ‘halika’, nešto što poništava djela.” (Ebu Davud, Sahihu Džamia, hadis je sahih).

 • MP3

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Pohod na Tebuk, se desio u mjesecu redžebu, 9. godine po hidžri, nakon što su rimljani odlučili da zaustave i unište islamsku vojsku, kako bi očuvali svoj vojni i politički utjecaj na pograničnom području sa arabijskim poluotokom.

 • MP3

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Nekoliko riječi uvaženog daije Muhameda Porče o vrijednosti, bitnosti i obaveznosti međusobnog potpomaganja među muslimanima.

 • MP3

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Nekoliko riječi uvaženog daije Muhameda Porče o vrijednosti i bitnosti međusobnog potpomaganja među muslimanima.

 • Iskrenost Bosanski

  MP3

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Iskrenost je jedno od najvećih svojstava muslimana i daije u Allahovu vjeru. Iskrenost je temelj na kojem stoji ova velika vjera, a on, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je bio poznat u Mekki kao Es-Sadik - Iskreni el Emin - Povjerljivi.

 • MP3

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Od osnovnih stvari koje je islam naredio svojim sljedbenicima jeste emanet ili ispunjavanje povjerene stvari. Poslušajte kako je islam učinio emanet osobinom koja razdvaja muslimane od drugih ljudi.

 • MP3

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Poslušajte u ovom audio klipu da li je moguće, i da li treba sarađivati sa onima koji, zbog mnoštva novotarija i grijeha u današnjem vremenu, ili iz ličnih razloga, neznanja, ili dunjalučke koristi, brane i ustraju u novotarijama, a istovremeno napadaju one koji slijede i nastoje da praktikuju sunnet Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i nazivaju ih raznoraznim imenima i sektama.

 • Čistoća prsa Bosanski

  MP3

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Nekoliko riječi o načinu na koji svaki musliman treba da očisti svoja prsa od svega što vodi ka nepokornosti Allahu Uzvišenom, i netrpeljivosti među muslimanima.

 • Poniznost Bosanski

  MP3

  Predavač : Enes Julardžija Revizija : Sedad Mandžuka

  Kaže Uzvišeni Allah, subhanehu ve te’ala, naređujući Svome Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da bude ponizan prema vjernicima: „ i budi ponizan prema vjernicima koji te slijede!“ Poslušajte u ovom predavanju nekoliko odlika i vrijednosti poniznosti.

 • MP3

  Predavač : Emir Demir Revizija : Sedad Mandžuka

  Govori daija u ovom audio predavanju o bitnosti međusobnog uvažavanja i toleranciji među muslimana, posebno u teškim vremenima, kada dolazi do različitih previranja i razmirica među muslimana, što je jedan od razloga slabosti muslimana.

 • MP3

  Predavač : Emir Demir Revizija : Sedad Mandžuka

  Islam je postavio jasna pravila prilikom odnosa prema učenjacima te je učinio da se znanje, ispravno znanje, ne može steći osim putem istih, a ko bude uzimao znanje iz knjiga njegove su greške mnogobrojne i nekada pogubne.

 • MP3

  Predavač : Elvedin Pezić Revizija : Sedad Mandžuka

  Poslušajte ovom audio predavanju kakav je stav islama spram drugih religija i običaja, Zatim procijenite sami, da li je islam vjera tolerancije ili ne, i da li postoji bolji i zdraviji sistem života od islamskog.?

 • Stid Bosanski

  MP3

  Predavač : Dževad Gološ Revizija : Sedad Mandžuka

  Kratki komentar na hadis Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u kome kaže: ”Stidite se Allaha istinskim stidom! Ashabi rekoše; Mi se stidimo Allaha, hvala Allahu, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče; Nije to pravi stid! Pravi stid je, da sačuvaš svoju glavu, i ono šta se u nju smješta, i stomak i ono što se stavlja u njega, i da se sjećaš smrti i patnji koja dolazi sa njom, i onaj ko želi ahiret, ostavit će ovaj svijet (Dunjaluk), ko postupi na ovaj način on se stidi istinskim stidom”.

 • Sa objavom ! Bosanski

  MP3

  Predavač : Dževad Gološ Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio predavanju daija ukazuje na zadaću koju je Allah Uzvišeni dao Ummetu Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, a posebno omladini.

 • MP3

  Predavač : Abdussamed Bušatlić Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio predavanju daija objašnjava da je istinska pravednost jedino u svjetlu Kur’ana i sunneta Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

 • Potpomaganje Bosanski

  MP3

  Predavač : Abdussamed Bušatlić Revizija : Sedad Mandžuka

  Nekoliko riječi uvaženog daije Abdussameda Bušatlića o vrijednosti i bitnosti međusobnog potpomaganja među muslimanima.

 • Emanet vjere Bosanski

  MP3

  Predavač : Abdulmelik Bašić Revizija : Sedad Mandžuka

  Kaže Allah Uzvišeni: „Mi smo nebesima, Zemlji i planinama ponudili emanet, pa su se ustegli i pobojali da ga ponesu, ali ga je preuzeo čovjek – a on je, zaista, prema sebi nepravedan i lahkomislen”. Kako taj emanet ispuniti, i na koji način, saznajte u ovom audio predavanju.

 • MP3

  Predavač : Elvedin Pezić Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio klipu daija objašnjava na koji način musiman može prepoznati najbolje i najgore osobe u određenom društvu.

Vaše mišljenje