Naučna klasifikacija

  • video-shot

    MP4

    Prijevod : Senad Crnkić

    „Teško onima koji pri mjerenju zakidaju, koji punu mjeru uzimaju kada od drugih kupuju, a kada drugima mjere na litar ili na kantar - zakidaju. Kako ne pomisle da će oživljeni biti na Dan veliki, na Dan kada će se ljudi zbog Gospodara svjetova dići!“ (El-Mutaffifin, 1 – 6.)

Stranica : 1 - Od : 1
Vaše mišljenje