Naučna klasifikacija

 • PDF

  Autor u ovom članku čitaoca uvodi u jednu od najbitnijih tema islamskog vjerovanja, a to je tevhidur-rububijje, ili vjerovanje u Allahovu jednoću u stvaranju. Temu obrađuje kroz sljedeće tačke: - Pojašnjenje definicije i značenja tevhidur-rububijeh - Allahove jednoće u gospodarenju; - Pojašnjenje značenja riječi: „Rabb“ - Gospodar; - Različiti naziv za ovu vrstu tevhida; - Dokazi za ovu vrstu tevhida; - Negiranje Allahovog gospodarstva; - Vrste Allahovog gospodarstva nad Njegovim robovima; - Tevhidur-rububijeh nije krajnji cilj u tevhidu; - Neki plodovi ovog tevhida i neke njegove koristi; - Šta je suprotno tevhidur-rubijeh? - Sekte koje su učinile širk u ovoj vrsti tevhida.

 • PDF

  Autor : Bilal Filips Revizija : Nur Džejjid Madžid

  Dali je Bog postao čovjekom? Razumski razmišljajući ne jer se to kosi sa značenjem i razumjevanjem božanstvenosti.

 • PDF

  Autor : Bilal Filips Prijevod : Muhamed Isa Garcia

Stranica : 1 - Od : 1
Vaše mišljenje