Naučna klasifikacija

  • video-shot

    Kurban Bosanski

    PDF

    Prinošenje kurbana je jedan od ibadeta kojima se čovjek približava Allahu, i koji je pun vjerskih koristi i simbolike. U ovom letku su izložene najbitnije teme vezane za ovaj ibadet: - Propis klanja kurbana; - Uvjeti ispravnosti kurbana; - Kada se kolje kurban? - Podjela kurbanskog mesa; Savjeti onima koji kolju kurban.

Stranica : 1 - Od : 1
Vaše mišljenje