Naučna klasifikacija

 • video-shot

  Putna dova Bosanski

  MP4

  Video isječak u kojem se navodi vjerodostojna putna dova koju bi Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi ve sellem, učio kada krene na putovanje.

 • video-shot

  MP4

  Prijevod : Senad Crnkić

  „A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu.“ (El-Bekara, 186.)

 • video-shot

  Dova je ibadet Francuski

  MP4

  Video sadrži ajete i hadise o vrijednosti dove, komentar hadisa o čovjeku koji je putovao pustinjom pa ostao bez ičeg itd.

Stranica : 1 - Od : 1
Vaše mišljenje